Borkan

Fotograf: Kristina Eliasson, 1917.

25 års skattefrihet
1861 beviljades nybygget Borka till anläggning och Lars Larsson antogs till åbo och fick 25 års skattefrihet. Nybygget delades i lika delar mellan Lars Larsson, Gustav Larsson samt Karl Magnus Persson. Karl Magnus byggde sin gård vid nordvästra änden av Borkasjön.

KÄLLA: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’

Namn räknat från vänster på fotot(oavsett rad):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adele
Hildebrand
Hulda
Ida
Lars
Ragnvald
Kondrad
Erland
Alice
Hanna
Lisa
Hildur
?
Kanon
Eliasson
Kanon
Kanon
Boman
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Hansson
Eliasson