Om föreningen

Övre Vojmodalens bygdeförening bildades 1989.

Ur stadgarna:

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för byarnas upprustning och fortsatta utveckling

§ 3 Föreningens verksamhetsområde sträcker sig från Stennäs till Skalmodal

§ 4 Föreningen skall vara politisk obunden

§ 5 Medlemskap kan erhållas av varje enskild person, organisation eller företag och dylikt

§ 6 Permanent boende medlem inom verksamhetsområdet har en röst. Övriga fungerar som stödmedlemmar.

Föreningen hade 2013 112 medlemmar.

Alla intresserade kan bli medlemmar i föreningen. Årsavgiften är 50 kronor och kan sättas in på bankgioro 877-6890 eller betalas direkt till antingen Margit Bovinder, John Jonsson eller på Sista utposten.

Ordförande i dag är Gunnevi Näslund (se Kontakt).