Om föreningen

Övre Vojmådalens bygdeförening bildades 1989 och nedan följer ett utdrag ur våra stadgar för att kortfattat beskriva syftet med vår förening.

Utdrag ur stadgarna:

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för byarnas upprustning och fortsatta utveckling

§ 3 Föreningens verksamhetsområde sträcker sig från Stennäs till Skalmodal

§ 4 Föreningen skall vara politisk obunden

§ 5 Medlemskap kan erhållas av varje enskild person, organisation eller företag och dylikt

§ 6 Permanent boende medlem inom verksamhetsområdet har en röst. Övriga fungerar som stödmedlemmar.

Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är 100 kronor och kan sättas in på bankgiro 877-6890 eller swishas 123 147 62 41.