Henriksfjäll

Henrik Larsson, den tredje i ordningen av Överste-Lasses söner, trivdes gott i dalen . Han sökte om att få upprätta ett nybygge c:a en mil från faderns hus. 1824 i december var allt klart och platsen fick namnet Henriksfjäll.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’

Grupporträtt med Henriksfjällsbor. Fotograf: Lars Dahlstedt, 1890