Fättjaure

Okänd fotograf, kan vara Helge Dahlstedt, 1950.

I tryckande fattigdom
Lars Larsson valde sin gårdstomt och åkerodlingsland på en brant björkskogsbevuxen lid väster om Silisbäcken nära östra änden av Fättjaure. Lars Larsson innehade nybyggsdelen blott en kort tid, Nybygget övertogs av Aron Abrahamsson som bodde där en tid i tryckande fattigdom, han sålde i sin tur nybyggardel till den rika renlappen Johan Jansson. Han byggde upp hus på gården och uppodlade nybygget. Johan Joanssons barn är innehavare av stället.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’