Svalgonäs

Fotograf: Nils Eriksson, 1939

Valde åkerodlingsland
Gustav Larsson, som mottagit en tredjedel av nybygget Borka, valde sin gårdstomt på åkerodlingsland på västra sidan av Nedre Fättjaure på det näs som kallades Svalgonäset.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’