Kontakt

Bokning av Bygdegården:
Margit Bovinder, tel: 0940-810 36

Vaktmästare:
Jan Ronnling
Mobil: 070-261 95 79

Styrelse 2023

Ordförande:
Gunnevi Näslund
Mobil: 073-180 01 66

Sekreterare:
Malin Liljekvist
Mobil: 070-304 47 68

Kassör:
Pernilla Hansson
Mobil: 070-302 72 52

Styrelseledamöter:
Ulla-Britt Skoglund
Mobil: 070-635 78 37

Anita Hansson
Mobil: 070-392 15 78

Gun Rickefors
Mobil: 070-229 45 70

Britt-Inger Westlund
Mobil: 070-651 61 33

Sofia Olsson Olsén
Mobil: 070-317 56 90

Styrelsesuppleanter:
Bill Redbjörk
Mobil: 070-589 77 03

Jan Ronnling
Mobil: 070-261 95 79

Valberedning:
Daniel Sundqvist
Mobil: 073-842 09 58