Kontakt

Bokning av Bygdegården:
Margit Bovinder, tel: 0940-810 36

Vaktmästare:
Jan Ronnling
Tel: 070-261 95 79

Styrelse 2024

Ordförande:
Gun Rickefors
Tel: 070-229 45 70

Sekreterare:
Sofia Olsson Olsén
Tel: 070-317 56 90

Kassör:
Pernilla Hansson
Tel: 070-302 72 52

Styrelseledamöter:
Ulla-Britt Skoglund
Tel: 070-635 78 37

Anita Hansson
Tel: 070-392 15 78

Britt-Inger Westlund
Tel: 070-651 61 33

Daniel Sundqvist
Tel: 073-842 09 58

Erika Abrahamsson
Tel: 070-206 40 10

Styrelsesuppleanter:
Bill Redbjörk
Tel: 070-589 77 03

Sofia Abrahamsson
Tel: 070-682 55 39

Valberedning:
Daniel Sundqvist
Tel: 073-842 09 58