Kittelfjäll

Fotograf: Sune Elis, 1975

Jord av den finaste sort
I början av 1800-talet kom dalkarlen Lars Larsson med familj vandrande mot Lapplands inland och fjälltrakter. Han sökte en plats där han kunde upprätta ett nybygge.
Larsson kom så småningom till den vackra fjälldalen Kittelfjäll. Växtligheten imponerade med sin grönska och jorden visade sig vara av finaste sort.

1815 godkändes nybygget och han beviljades 30 års skattefrihet. Lars. även kallad Överste-Lasse, och hans hustru Anna kunde leva gott på den avkastning som fjällen och dalen erbjöd. I litteraturen nämns tre söner och en dotter, dessa kom senare att upprätta nybyggen i närheten av Kittelfjäll.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’

Fotograf: Lennart Sehlin, 1962