Kittelfjäll

Fotograf: Sune Elis, Årtal 1975

I början av 1800-talet kom dalkarlen Lars Larsson med familj vandrande mot Lapplands inland och fjälltrakter. Han sökte en plats där han kunde upprätta ett nybygge.

Larsson kom så småningom till den vackra fjälldalen Kittelfjäll. Växtligheten imponerade med sin grönska och jorden visade sig vara av finaste sort.

1815 godkändes nybygget och han beviljades 30 års skattefrihet. Lars även kallad Överste-Lasse och hans hustru Anna kunde leva gott på den avkastning som fjällen och dalen erbjöd. I litteraturen nämns tre söner och en dotter, dessa kom senare att upprätta nybyggen i närheten av Kittelfjäll.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’

Fotograf: Lennart Sehlin, Årtal 1962