Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Under styrelsens verksamhetsår har hållits 4 st styrelsemöten, 1 medlemsmöte samt 1 årsmöte.
Föreningen har c:a 125 medlemmar
Städdag på bygdegården där 13 personer hjälptes åt med att städa både inne och runt bygdegården, muséet blev även det klart inför sommaren, Gunnevi serverade en mustig korvgryta till lunch, och Gun bjöd på god kaka till kaffet.
Sommaren började sedvanligt med midsommarfirandet, rekord många besökte bygdegården den dagen, Tobbe ansvarade för musiken.
Sommarcafé har vi kunnat genomföra även denna sommar, tack vare alla de kvinnor och män som jobbat ideellt stor eloge till alla som hjälps åt för att klara sommarens café. Loppis populär t besöksmål under sommaren, vi få mycket beröm för vårt loppis, så ett tack till töserna som ser till och håller efter i lokalen. Museet har varit öppet sommarcaféts öppettider. Paltdagen som vanligt en höjdare även detta år gick paltarna c:a 750 st åt. Swiss har införts på bygdegården och har fungerat någorlunda vi har ibland dålig täckning av mobilnätet, våra gäster är tacksamma att vi har den tjänsten
Utställning på övervåningen Sagavägen bonaden, och tavlor i  flamsk vävnings teknik av Berta Åström
Under sommaren har Gösta Johansson vid flera tillfällen med hjälp av Stig Viktorsson, Leif Ewald och Kalle Hansson underhållit med skön musik och sångarglädje.
Musikcafé med Åke och Edith Lövqvist alltid lika trevligt. Svenska kyrkan med Leif och Inga-Lena Larsson, Gösta Johansson och kyrkokören besökte bygdegården under hösten och höll en andakt.
Bygdegården har varit uthyrd till föreningar och privata arrangemang
Studiecirkel med temat sittgympa har bedrivits i lokalen.
Gåvor har givits till olika fonder till minnesblad för de Vojmådalsbor som avlidit under året
Uppvaktning av 80-åringar, Karl-Evert Anundsson, Britt Sehlin, Max och Berit Mattson samt Ignar Hansson
Bygdeföreningen har sponsrat Dikanäs byaförening med prispengar till höstmarknaden med 500:-, Momenta med 1000:- som går till reflexvästar till skolbarn
Duschrummet vid bastun har fått sin renovering
Vattenprov har tagits och inget konstigt med bygdegårdens vatten framkom
Bygdeföreningen ansvarar för att sopkärl sätts ut vid Sågselet och Gourtabäcken på våren och tar in dessa på hösten, vi åker förbi och kollar läget lite nu och då och hjälper våra besökande gäster att hålla rent på rastplatsen.
Sandning av gårdsplaner och infarter till våra ålderspensionärer har genomförts vid svår halka.
Nya stenfigurer har hittat sin plats efter sagostigen
Bygdeföreningen har även detta år samarbete med ABF angående studie och kulturverksamhet intäkten av det samarbetet  35 160:-
Julpyssel på bygdegården där unga och lite äldre kunde pyssla och få lite julkänsla
Inbetalningskort för medlemskap i bygdeföreningen för 2017 har lagts i postlådor från Stennäs till Gränssjö
Kittelfjäll 2017-02-15
……………………………………………………. ———————————————
Ordf. Gunnevi Näslund        Kassör. Pernilla Hansson
………………………………………………………..
Sek. Ulla Britt Skoglund