Verksamhetsberättelse

för Övre Vojmådalens bygdeförening 2022

Midsommarafton den 24 juni 2022.

Äntligen ett ganska normalt verksamhetsår. Under året hade vi tre styrelsemöten, ett medlemsmöte i samband med städningen i maj inför sommaren samt årsmötet i mars månad.

Sommarsäsongen började midsommar med midsommarstången, dans, musik och gofika. Sedan klarade vi bemanningen i princip hela sommaren på caféet. Många glada besökare på både Loppisen, museum och gofika med våfflor inmundigades. Vi hade en hel del tillställningar med musik också under sommaren. Tror att både besökare och de som jobbade tyckte att det var roligt att allt började vara som vanligt igen. Slöjdarna var även nöjda både med att få visa sina fina alster samt god försäljning.

Vecka 44 hade vi “bus och våfflor”. Även i år blev det en lyckad dag. Och under hösten fick vi återigen möjligheten att hyra ut vår fina Bygdegård till både privata tillställningar och föreningar.

Föreningen har under året uppvaktat en 80-åring, samt att vi har skickat minnesgåvor för våra vänner som inte finns med oss längre.

I samarbetet med Jan Forsgren vid Kittelfjällsliftarna samt Kittelfjäll Skoterförening kunde vi även i år bidra med hjälp, ett bidrag, till barnen som går i Dikanäs skola. Bidraget har varit 1 500 kr från oss, 500 kr från Skoterföreningen samt att Jan Forsgren lät alla barnen köpa liftkorten till försäsongspris. Kravet var som tidigare att en förälder ska ha löst medlemskap i vår förening.

Vi beslutade även om bidrag för sandning till våra pensionärer.

I december delade de trogna ”postbärarna” ut inbetalningskort för medlemskap i alla brevlådor.

Nu kavlar vi upp ärmarna och ser fram emot ett nytt händelserikt år 2023.

Henriksfjäll 2023-03-19

Ordförande: Gunnevi Näslund
Kassör: Pernilla Hansson
Sekreterare: Malin Liljekvist