Verksamhetsberättelse

för Övre Vojmådalens bygdeförening 2023

Midsommarafton på bygdegården.

Under året hade vi fem styrelsemöten och två extra möten för taket museum samt sophanteringen, ett medlemsmöte med städning i maj inför sommaren, samt årsmöte i mars månad.
Sommarsäsongen började på midsommaraftonen med resning av midsommarstång, dans, musik och gofika.
Vi klarade bemanningen i princip hela sommaren på vårt café. Många glada besökare på
både loppisen, museet och gofika med våfflor inmundigades. Vi hade en hel del tillställningar
med musik också under sommaren. Vi tror att både besökare och ideella arbetare tyckte att det var roligt att allt började vara som vanligt igen. Slöjdarna var även nöjda både med att få visa sina fina alster samt en god försäljning.
Vecka 44 kunde vi ha ”bus och våfflor”. Även i år blev det en lyckad dag!
Under hösten fick vi återigen möjligheten att hyra ut vår fina bygdegård till både privata och
föreningar.
Föreningen har under året uppvaktat en 80-åring, samt att vi har skickat minnesgåvor till de
vänner som inte finns med oss längre.
I år har vi även tagit emot minnesgåvor när anhöriga hedrat sina nära som lämnat dem.
I samarbetet med Janne vid Kittelfjällsliftarna samt Kittelfjäll Skoterförening kunde vi även i år bidra med hjälp/ett bidrag till barnen som går i Dikanäs skola. Bidraget har varit 1 500 kr från oss, 500 kr från Skoterföreningen samt att Janne lät alla köpa till första inköpspris när barnen skulle köpa liftkort. Kravet har som tidigare varit att en förälder ska löst medlemsskap i vår förening.
Vi beslutade även om bidrag för sandning till våra pensionärer.
I december var de trogna ”postbärarna” och delade ut inbetalningskort för medlemskap i
postlådorna.
Så nu kavlar vi upp ärmarna och ser fram emot ett nytt händelserikt år 2024.

Henriksfjäll 2024-03-17

Ordförande: Gunnevi Näslund (avgick vid årsmötet)
Kassör: Pernilla Hansson
Sekreterare: Malin Liljekvist (avgick vid årsmötet)