Grönfjäll

Fotograf Åke Sörlin

Ett hus och tio barn
I slutet av 1800-talet kom Karl-Jonas Anundsson och Kristina Vikström som de första bosatta i Grönfjäll. Kristina kom från Stennäs där Karl-Johan var dräng, hennes pappa Jule hade Grönfjäll inom sitt synområde, så vid giftermålet fick de Grönfjäll där de byggde sig ett hus och fick tio barn.

Källa: O.P. Pettersson ‘Gamla Byar i Vilhelmina’